คุณลักษณะเลขที่
ปีที่อนุมัติ
ชื่อคุณลักษณะเฉพาะ
   
2346
39
เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
3083
41
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง
3495
44
เครื่องตรวจยาเสพติดให้โทษ และสารวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์
3497
44
รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB ) สำหรับใช้ขนส่งกำลังในพื้นที่เสียงอันตราย
3504
44
รถยนต์ตรวจการ
3565
44
ตู้อบแห้ง
3567
45
รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล )
3660
45
เครื่องปั่นแยกตะกอนความเร็วไม่น้อยกว่า 4,500 รอบ/นาที
3733
46
เครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูง (High Speed Microcentrifuge)
3751
46
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบแสดงตัวเลขขนาด 50 กิโลกรัม