หน้าหลัก        ประวัติ สฝจ.สพฐ.ตร.        ผู้บังคับบัญชา        อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         อำนาจหน้าที่          หน่วยงานในสังกัด          webboard         คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมนูหลัก

 การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสลากกินแบ่ง

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวหุ้น Money Channel

ดัชนีหุ้น


ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ


แผนที่ประเทศไทยสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

( สฝจ.สพฐ.ตร. )

Institute of forensic training and reserch

 

          สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจที่เกิดเหตุ

          2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          3. ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

          4. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานของบุคลากร การปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พลตำรวจตรี คม   อมรปิยะกฤษฐ์
ผู้บังคับการ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน

บริการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
ตารางการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายงานสภาพจราจร

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Training and Reserch of Scientific Crime Detectic (สฝจ.สพฐ.ตร.)
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1039, 0-2205-1586 โทรสาร 0-2252-0330
Email: forensic_training@hotmail.co.th